علی نوری/ رئیس شورای ههیات مذهبی بردسکن گفت: در ماه محرم  صفر 180 هیات عزاداری در سطح شهرستان بردسکن فعال می باشند. علی اصغر محمدی در گفت و