تحليلي بر سخنان غلامحسين غفوري در رو زتوديع و معارفه

به قلم : رضا نوري

آموزش و پرورش بردسكن به عنوان سياسي ترين دستگاه دولتي شهرستان توانسته تا كنون مديراني منحصر به فرد را به خود ببيند، اين را از عكس مديران گذشته آموزش و پرورش كه در اتاق مدير اداره نصب شده مي توان فهميد.
استارت انتصاب هاي سياسي با محمود مرامي كه رئيس ستاد دكتر خاتمي بود زده شد و پس از آن هميشه شاهد انتصاب روساي ستادهاي تبليغاتي كانديداها در سمت مدير آموزش و پرورش بردسكن بوده ايم.
غلامحسين غفوري كه ليدر ستاد دكتر محمد رضا خباز و دكتر بنيادي از جناح اصلاح طلب بود در دوره رياست جمهوري دكتر حسن روحاني به سمت مدير آموزش و پرورش بردسكن منصوب شد و علي رغم اينكه در ابتدا توانايي چنداني در اداره امور نداشت توانست طي مدت شش سال به مديري توانمند تبديل شود و محبوبيت مردمي خوبي را كسب كند.
حالا بعد شش سال با رفتن دكتر بنيادي نماينده اصلاح طلب ترشيز و روي كار آمدن جريان اصولگرا ، پيش بيني مي شد اولين تركش هاي تغيير مديران به غفوري اصابت كند و اينچنين هم شد. حجه الاسلام نيك بين نماينده اصولگراي ترشيز نيز براي اينكه بتواند هم بهتر كار كند و هم دل هوادارانش را به دست بياورد چاره اي نداشت جز اينكه تلاش كند تا غفوري از مسند آموزش و پرورش كنار زده شود.
غفوري در روز توديع و معارفه طي سخناني در جمع كارشناسان اداره و مديران مدارس و جمعي از اصلاح طلبان گفت: « بعد از شش سال ، امروز شرمنده نيستم و سرم بالا است. در شهري كه هميشه حاشيه ها باعث پس رفت شهر شده است توانستم موفق باشم.»
وي افزود: «افتخار مي كنم كه به عنوان يك اصلاح طلب سرسخت در كنار اصول گرايان سرسخت كار كردم.» كه البته فكر كنم اصولگرايان سر سختي در كار نبود .غفوري آنقدر در جريان اصلاح طلب نفوذ داشت كه بعد از تاثير مثبتش در انتخاب نماينده مجلس ، گويا در تعيين فرماندار نيز نقش به سزايي داشت و هميشه در جلسات نگاه فرماندار به غفوري بود .
غفوري همچنين گفت: من به گذشته خود و اصلاح طلبي خود افتخار مي كنم وافتخار مي كنم كه جهت خود را مشخص كردم و مثل برخي افراد ، حزب باد نبوده ام.»
از آنجا كه زمزمه هاي انتصاب افرادي به سمت مدير آموزش و پرورش بردسكن مطرح بود كه كمتر بهره اي از مديريت برده بودند و صرفا از همگامان جناب نيك بين بودند ، علاوه بر اينكه نوعي نگراني در بين مردم و فرهنگيان ايجاد كرده بود، غفوري حق داشت كه بگويد :« بعضي نمي فهمند كه چه مسئوليت بزرگي پشت اين ميز مديريت نهفته است.امروز آدم هاي كوچكي قد بر افراشته اند و خودشان را در حد و اندازه اين سمت مي دانند كه اگر به هدفشان برسند مثل نقشي بر گذر رودخانه است.» اين ،مسئوليت جناب نيك بين را در معرفي مدير جديد آموزش و پرورش دو چندان نموده است و بايد سعي كند شخصي را معرفي كند كه در حد و اندازه غفوري اكنون باشد.
غفوري همچنين گفت: « بيشترين خدمت را بدخواهان من به من كردند ،هر چه آنها حسادت كردند من قدم هايم را مصمم تر گذاشتم و تلاشم را بيشتر كردم.» و شايد علت پيشرفت و سخت كوشي غفوري نيز همين بود و مي خواست موفق شود و موفق هم شد.
اما غلامحسين غفوري در قسمت ديگري از سخنانش به نماينده مردم تاخت و گفت: «نماينده اي كه 20 درصد آراي مردم را بيشتر ندارد بجاي حل مشكلات اقتصادي و معيشتي مردم ، تمام تلاش خود را گذاشته تا من را عوض كند و من خودم نخواستم مدير كل محترم آموزش و پرورش اينقدر اذيت شود.»
البته به صراحت بگويم با اختلافي كه بين اصولگرايان در انتخابات اخير پيش آمد ، آراي اصولگرايان به شدت پراكنده شد اما به خوبي با جمع بستن آراي اصولگرايان مي توان فهميد كه بيش از 70 درصد آراي مردم در سبد اصولگرايان ريخته شد و به عبارتي جريان منتسب به حجه الاسلام نيك بين حداقل 70 درصد آراي مردم را توانست جذب كند اما اصلاح طلبان كه تمام تلاش خود را به كار گرفتند و به هر نقشه اي دست زدند و حتي محمد رضا خباز ، اسطوره و پير با تجربه اصلاحات را وارد ميدان كردند تا ماندني باشند ، نتوانستند حتي 20 درصد آراء مردم را به خود اختصاص دهند.اصلاح طلبان فكر مي كردند كه اگرغفوري را بردارند شهر به هم مي ريزد اما به اذعان طرفدارانش ، « غفوري كه بهترين نيروي اصلاحات در شهرستان بود را برداشتند اما كك هيچ كس نگزيد.»
مردم بعد از چهل سال خوب آموخته اند كه هر مديري تاريخ مصرفي دارد و اينك با روي كار آمدن اصولگرايان ، تاريخ مصرف غفوري نيز تمام شده بود . اصلا با ايجاد مشكلات اقتصادي در دوره حسن روحاني ، مردم فهميده اند كه تاريخ مصرف اصلاحات تمام شده و بايد به دنبال گزينه هايي بود تا بتوانند مردم را از قيد اين فشارهاي اقتصادي نجات دهند.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *