ماه: آگوست 2019

با افتتاح سايت پايگاه خبري نداي بردسكن،شهرستان بردسكن به دهكده جهاني پيوست

مجيد مفتوحي ، رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي بردسكن اعلام كرد : رييس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي بردسكن برنامه هاي فرهنگي اين شهرستان كه در هفته
Read More