دسته: بخش انابد

میدان در دست احداث ورودی شهر انابد به نام سردار شهید قاسم سلیمانی نامگذاری می شود

شهردار انابد گفت: با تصویب اعضای شورای اسلامی شهر انابد مقرر شد میدانی که شهرداری در ورودی شهر از سمت بردسکن در دست احداث دارد را به نام
Read More