دسته: بخش شهر آباد

فرمانده حوزه مقاومت بسیج مالک اشتر بخش شهرآباد اعلام کرد: توزیع 600 کیلو گرم گوشت تازه و 250 سبد غذایی بین نیازمندان بخش شهرآباد

خبرنگار:‌علي نوري فرمانده حوزه مقاومت بسیج مالک اشتر بخش شهرآباد اعلام کرد: در پی منویات مقام معظم رهبری مبنی بر رزمایش مومنانه مواسات و همدلی، خیران بخش شهرآباد
Read More