ماه: سپتامبر 2019

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرماندار بردسکن اعلام کرد: مدیرانی موفق هستند که ارتباط تنگاتنگی با خبرنگاران داشته باشند

خبرنگارعلی نوری/ معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرماندار بردسکن گفت: مدیرانی موفق هستند که با خبرنگاران ارتباط تنگاتنگی داشته باشند. مهدی عاشوری فر راه اندازی پایگاه خبری ندای
Read More